Reglement2018-01-13T14:19:45+01:00

Reglement TDB

Tour de Brabant Reglement A t/m Z.

 Aanmelden: via website www.tour-de-brabant.nl , zie verder inschrijven. Op het moment dat de voorinschrijving gesloten is (1 week voor start), kunnen er nog startbewijzen gekocht worden bij de start.

 

Afgelasting:

1; de organisatie behoudt zich het recht voor om het evenement, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of het reglement te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens haar deelnemers.

2;  De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.

3; Indien de Tour de Brabant door overmacht op een laat tijdstip moet worden afgelast, zal er geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.

4;  Bij afgelasting door overmacht zal er geen nieuwe datum worden vastgesteld.

Afmelden: heb je al ingeschreven maar besluit je niet deel te nemen aan de Tour de Brabant dan kun je via e-mail afmelden. Eenmaal geïnde inschrijfgelden worden niet terugbetaald. Je kunt jouw startbewijs wel overdragen aan iemand anders, indien je zelf niet in staat bent deel te nemen. Geef dit dan tijdig via e-mail aan de organisatie door, zodat we jouw gegevens kunnen verwijderen en die van de nieuwe deelnemer kunnen invoeren.

Afhalen startbewijs: het startbewijs wordt U  ge-e-maild bij inschrijving.

Afstand: is door deelnemer te bepalen.

Begeleiding: het zich laten begeleiden door een ondersteunende auto is toegestaan bij met name de lange afstanden i.v.m. de veiligheid. De auto moet uitgerust met voldoende signaal verlichting (zwaailicht  of alarmlicht), gevarendriehoek en evenementen sticker. Ook kan de persoonlijke verzorging vanuit de ondersteunende auto plaats vinden.

Deelname: deelname aan de  Tour de Brabant is  volledig op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid. Men moet zorg dragen voor goede verlichting tijdens het fietsen in de nachtelijke uren, ook is het dragen van een helm verplicht.

EHBO: op elk steunpunt is een EHBO kist aanwezig. Het is ook aan te bevelen om in de ondersteunende auto een EHBO mee te nemen. Op het stuurbordje dat u ontvangt bij de start, staat een telefoonnummer vermeld, dat gebeld kan worden bij eventuele calamiteiten.

Film/foto: deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis voor promotionele doeleinden van Tour de Brabant zonder daarvoor een vergoeding te claimen.

Gebruik beeltenis: deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Tour de Brabant zonder daarvoor een vergoeding te claimen.

Gevonden voorwerpen: gevonden voorwerpen graag inleveren bij een startpunt.

Inlichtingen: heb je vragen en of opmerkingen over de Tour de Brabant dan kunnen deze via email info@tour-de-brabant.nl aan ons doorgegeven worden.

Inschrijven: de voorinschrijving is geopend tot 1 week voor de start via de website www.tour-de-brabant.nl   Men krijgt een bevestigingsmail na voorinschrijving. Indien geen mail wordt ontvangen, kijk dan eerst in je spam mailbox. Bij twijfel stuur een mail naar info@tour-de-brabant.nl

Inschrijfgeld: het inschrijfgeld bij voorinschrijving bedraagt € 8,00 en €6,00 en dient bij inschrijving via iDeal betaald te worden. Eenmaal betaalde inschrijfgelden worden niet terugbetaald. NTFU-leden krijgen € 2,– korting.

Kleedruimte: is aanwezig bij de start- en steunpunten. Ook zijn hier toiletten aanwezig. De stichting Tour de Brabant is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en/of andere persoonlijke bezittingen.

Locatie:de start- en de steunpunten bevinden zich in Moergestel, Oss en Middelrode.

Na-inschrijving: er bestaat de mogelijkheid op de startdag zelf tot na-inschrijven. Je kunt niet pinnen op het inschrijfbureau zelf.

Overdragen startnummer: het overdragen van je startnummer is toegestaan, geef de wijzigingen wel door! Zie onder “Afmelden”.

Reglement: door deel te nemen aan de Tour de Brabant verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van en uitdrukkelijk akkoord te gaan met het Reglement. De organisatie behoudt zich het recht voor het Reglement te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

Route: de route gaat over verharde wegen. De route loopt door mooie natuurgebieden. Wees zuinig op de natuur en laat geen afval achter!

Starttijd: vanaf 08.00 uur.

Tijdslimiet: de uiterste finishtijd is 16:00 uur.

Uitvallen: indien er onderweg een calamiteit ontstaat en er kan niet verder gefietst worden, dan kan gebeld worden naar het noodnummer dat vermeld staat op het stuurbordje.

Veiligheid: alle deelnemers aan de Tour de Brabant zijn tijdens de toertocht behalve fietser ook gewoon verkeersdeelnemer. Houd dus rekening met andere verkeersdeelnemers . Indien er een fietspad  langs de rijbaan ligt, is het verplicht hier gebruik van te maken.

Volgauto: de volgauto is primair bedoeld ter facilitaire ondersteuning van de deelnemer(s). Het wordt ten zeerste aanbevolen dat zij hun eigen route rijden van way-point naar way-point. Het is dus niet toegestaan om achter een (volg)auto te fietsen. Dit in het kader van uw eigen veiligheid en die van de medeweggebruikers.

Vrijwilligers: voor het start- en steunpunten en ondersteunende activiteiten maken we gebruik van vrijwilligers. Behandel deze medewerkers met respect.

Weer: bij extreme weersomstandigheden behoudt de organisatie zich het recht voor het evenement af te gelasten. Verder vragen wij alle deelnemers zelf de weersvoorspellingen op de dag van de Tour de Brabant te beoordelen en kleding, voeding en drinken hierop aan te passen.

Zoekgeraakt: eventuele zoekgeraakte voorwerpen zouden ingeleverd kunnen zijn, en die zijn dan opvraagbaar bij de steun/startpunten.

Stichting Tour de Brabant,

Jan Vriens, voorzitter                                   Mart de Swart, secretaris

Versie 15 januari 2018.

Indien u opmerkingen of suggesties hebt, graag een email naar ons secretariaat!