FIETSEN VOOR INNOVATIE VAN DE LONG(KANKER)OPERATIE!

Jaarlijks wordt in de regio Hart van Brabant bij ongeveer 350 mensen longkanker geconstateerd. Daarvan kunnen er 70-90 worden geopereerd.

Het ETZ-ziekenhuis (Twee steden) vervult bij die operaties een zeer voorname rol.

De bronafbeelding bekijken

Tot 2008 werden in de meeste ziekenhuizen in Nederland alle longen op de klassieke manier (open chirurgie) behandeld.

Enkele jaren geleden hebben de chirurgen Dr. Van Egmond, Dr. v.d. Niet en Dr. de Fijter in Tilburg de zogenaamde VATS-operatiemethode geïntroduceerd, een soort kijkoperatie (met vier poorten) die minder ingrijpend voor de patiënt is dan de traditionele operatie. Voordeel van die methode is dat:

  • er minder operatieve en chronische pijnklachten optreden
  • er sprake is van een kortere opnameduur in het ziekenhuis
  • het herstel en – indien nodig – de aanvullende behandeling sneller kan gebeuren
  • een immunologisch voordeel kan optreden door minder schade en betere respons op rest-kankercellen in het lichaam.

Deze methode kan in ongeveer 80% van de gevallen worden toegepast.

Inmiddels is op deze methode weer een verbetering gekomen: de Single Port VATS. Dit top-trio van chirurgen wil die innovatieve methode ook in Tilburg gaan toepassen en nog verder innoveren zodat met minder incisies zal kunnen worden volstaan. Men heeft daar bijzondere instrumenten  ( o.a. met een dubbel scharniersysteem) voor nodig die thans bij hen nog niet beschikbaar zijn.

In januari/februari 2017 heb ik onder leiding van voormeld trio met succes twee operaties ondergaan waarbij de longkanker naar verwachting onder controle is.

Ik vind het zeer belangrijk dat zij de kans krijgen om de methode verder te ontwikkelen in het belang van de patiënten.

Daarom startte ik een sponsorproject in het kader van Tour de Brabant onder het motto: fietsen voor innovatie van de long(kanker)operatie. Men kon ook storten zonder te fietsen. Dit leverde een bedrag op van rond € 4.000,–.

Daarnaast heb ik een afscheidsfeest georganiseerd van ons huis aan de Tilburgseweg 45. De genodigden deden ook een flinke duit in het zakje!

In totaal leverde dit project een bedrag op van:

€ 5.000,–

Jan Vriens, voorzitter Tour de Brabant

2019-02-19T11:12:04+02:00